บริการของเรา

 บริการประกอบตู้แห้งบนแชสซีรถบรรทุก 10 ล้อ,6 ล้อ และ 4 ล้อ ทั้งพื้นเหล็กและพื้นไม้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า
 บริการประกอบกระบะเหล็กบนแชสซีรถบรรทุก
 บริการประกอบกระบะพื้นเรียบบนแชสซีรถบรรทุก
 บริการออกแบบ ทำโลโก้ และพ่นสีตามแบบต่างๆของบริษัท
 บริการซ่อมตู้แห้งทุกประเภท